3. ve 4. Kademe Antrenör Uygulama Eğitimi Yetiştirme Kursu

3. Kademe Taekwondo Antrenör Yetiştirme Kursu : 24 Ağustos – 03 Eylül 2022
4. Kademe Taekwondo Antrenör Yetiştirme Kursu : 24 Ağustos – 04 Eylül 2022

Yetiştirme Kursuna katılacak kursiyerler için Antrenör Eğitim Talimatımızın “Uygulama Eğitimine katılacak adaylarda aranacak şartlar” başlıklı 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre sınıf kontenjanı 50 kişi olduğundan, her iki kademe için başvuru yapan ilk 100 kişi içerisinden sadece aşağıdaki şartları taşıyan ve ilk başvuru yapan sırasıyla 50 kursiyere referans numarası tanımlanacaktır.

Buna göre ;

3. Kademe Antrenör Kursu;

1- Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından Uzmanlığını “Taekwondo” dersi almış ve antrenör denkliği Federasyonumuz ile Spor Eğitim ve Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış olanlar kabul edilir.

2- Taekwondo branşında Milli Sporcu olan kişiler,

3- Yukarıdaki ilk iki madde de ki kriterlere göre başvuruların 50 kişilik kontenjanı doldurmaması halinde Antrenör Eğitim Talimatımızın 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre sırasıyla başvuru kabul edilecektir.

4.  Kademe Antrenör Kursu;

1- Taekwondo branşında Milli Sporcu olan kişiler,

2- Yukarıdaki ilk madde de ki kriterlere göre başvuruların 50 kişilik kontenjanı doldurmaması halinde Antrenör Eğitim Talimatımızın 7. Maddesinin 3. Fıkrasına göre sırasıyla başvuru kabul edilecektir.
Kurs Başvuruları E-Devlet internet üzerinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 11:00’de  açılacak olup; 17 Ağustos 2022 saat 16:00’da son bulacaktır.İlk 50 kişi içerisinde yer alan kursiyerlerin evrak gönderimi sonrası evrakları incelenerek, Antrenör Eğitim Talimatı madde 7 ‘Uygulama Eğitimine Katılacak Adaylarda Aranılacak Şartları’ taşımaları halinde E-devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinde kursları onaylanacaktır.Evrak gönderimi kargo ile yapılacak olup, kargo gönderim adresimiz; Balgat Mah. Mevlana Bulvarı Yelken Plaza A Blok No:139/45 Balgat Çankaya/ANKARA

Önemli Not : E-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Kayıtlarında Sabıka kaydı veya arşiv kaydı olanlar Federasyon faksına (0312 310 90 42) mahkeme kararını fakslamaları ve Federasyonumuzdan onay alındıktan sonra kursa başvuru yapmaları ve Kurs ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.*** E- Devlet Spor Bilgi Sistemi kurs başvurunuz esnasında Dan’ınızı gösterir belge yüklenmesini istemekte olup; başvuru esnasında sorun yaşamamanız adına Dan’ınızı gösterir Sicil Çıktısı Örneğinizi hazır bulundurmanız gerekmektedir.  (Farklı bir evrak yükleyerek başvuruda bulunan kursiyerlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır. (https://www.turkiyetaekwondofed.gov.tr/kayittae/Giris3.asp adresinden belgenizi temin edebilirsiniz.)*** E- devlet sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri sorgulanamayan adaylar için diploma örneklerini başvuru esnasında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

*** Antrenör Kursuna başvuru yapabilmeniz için E-Devlet şifreniz olması gerekmektedir. E-Devlet şifreniz yok ise Nüfus Cüzdanınız ile PTT şubelerinden alabilirsiniz.

*** Kursiyerlere hazır bulunacakları yer ve saatler Federasyonumuz internet sitesinde duyurulacaktır.
  3. ve 4. KADEME ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ YETİŞTİRME KURSUKursa Başvuru
Nasıl Yapılır?
Kursa Ödeme
Nasıl Yapılır?
3. Kademe Kurs Başvurusu Duyurusu ve İstenen Evrak Bilgisi İçin Tıklayınız.4. Kademe Kurs Başvurusu Duyurusu ve İstenen Evrak Bilgisi İçin Tıklayınız.
Yiğit Taekwondo