Spor Haberleri

Önemli Duyuru – Sınavsız Öğretmen/Antrenör Atanma Talepleri
Önemli Duyuru – Sınavsız Öğretmen/Antrenör Atanma Talepleri


Son zamanlarda, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri gerekçe gösterilerek, sınavsız olarak sportif eğitim uzmanı, antrenör veya beden eğitimi öğretmeni kadrolarına atanmak üzere, Genel Müdürlüğümüze, hukuki dayanaktan yoksun başvurular yapılmakta, zaman ve emek kaybına sebep olunmaktadır. Kamu görevlerine atanacakların seçimi, usul ve esasları ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Devlet memurlarının hizmet şartlarını, atanma ve yetiştirilmelerini belirleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir kamu görevinde boş bir kadroya atama yapılmasının ön şartı, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personel atanmasına lüzum görmesi ve alınacak personel sayısını, kadroların sınıfını, derecesini, başvuru tarihlerini vb. hususları önceden ilan etmesidir. ( Devlet Memurları Kanunu madde 46-47)

Yönetmelik hükümlerinde yer alan şartlar, atanmak için gerekli olan ön şartlardır. Atanmanın, şeklini, zamanını, atama yapılacak kadro sayısını Bakanlık belirler.

Kişilerin gördükleri lüzum üzere, kurumlara başvurup, atanma talep etmeleri, önce başvuranın işe daha önce yerleşmesi gibi bir uygulama hukuka, adalete, Anayasa’da bahsi geçen eşitlik ilkesine ters düşmektedir.

Her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını resmi makamlar ve  yargı organları nezdinde sağlamakla yükümlü avukatlardan bazıları, sırf maddi menfaat elde etmek için, kimi sporcu ve antrenörleri yanlış yönlendirerek, dilekçe vermeye ve dava açmaya teşvik etmekte, umut tacirliği yapmaktadırlar.

Personel alım süreçleriyle ilgili tüm duyuruların, daha önce de olduğu gibi Bakanlık resmi internet sitesinde yapılacağından, ilana çıkılmamış konularda, dilekçe verilmesi veya dava açılmasının, hukuki bir sonuç doğurmayacağı,

Önemle duyurulur.

3 thoughts on “Önemli Duyuru – Sınavsız Öğretmen/Antrenör Atanma Talepleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yiğit Taekwondo